Grundkursus i klinisk konsultation og videosupervision, Kalymnos, Grækenland

Hvordan får du relevante informationer på kort tid?
Hvordan kan du styre samtalen?
Hvordan kan du møde vanskelige patienter?
Hvordan undgår du at arbejde unødig meget?

I vores konsultationer skal vi gå på to ben, både relationen og det biomedicinske. Hvis vi ikke finder ud af hvorfor patienten kommer, kan vi heller ikke hjælpe godt nok. Derfor opdeler vi konsultationen i tre dele: Patientens del, Lægedelen og Fællesdelen. Det svære er Patientdelen, og som hjælp kan man "spille 5 kort med patienten", et pædagogisk værktøj, som kræver træning for at få udbytte af det.

Kurset består af to dele:
A. teori og øvelser i konsultation
B. "housekeeping", at tage vare på sig selv som læge.

Formålet med første del af kurset er at styrke dine kompetencer i at skabe relationen til patienterne - en klippe som du kan stå på fremover. Ved at træne dit meta-blik på hvad der sker, øges din robusthed i konsultationen.

Kursets anden del, "housekeeping" handler om at tage vare på dig selv og din trivsel både i arbejdslivet og uden for. Samværet med kollegerne giver kollegial sparring, tryghed og inspiration i forhold til dit møde med patienterne. Arbejdet med netværkskortet giver forståelse for ressourcer og belastninger.

Metode
Vi arbejder i grupper med 8 deltagere og en underviser. Med udgangspunkt i patientspil, hvor man spiller sine egne patienter, træner vi både metode og giver hjælp til håndtering af vanskelige patienter. Når man rollespiller sine egne patienter, kan man opleve, hvordan kollegaen møder en. Spillet optages på video og superviseres efterfølgende efter Vinduesmetoden, som sikrer at ingen føler sig gået for nær. Mange kursister har givet udtryk for, at kurset og dets metode var skelsættende for deres videre arbejde og trivsel.

Målgruppe: Praktiserende læger og andre klinisk arbejdende læger.

Der arbejdes i 8 mandsgrupper, og der oprettes hold ud fra 8, 16, 24 eller 32 deltagere. Du vil lige som ved vore andre kurser få besked om gennemførelse kort efter tilmeldingsfristen. Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 4 ½ dags refusion og endnu ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: i alt 4 ½ dag.

Undervisere: Jan-Helge Larsen, Helle Kirkegaard, Aase Tholund Jacobsen og Jette Malinovsky (afhængig af deltagerantallet).

Litteratur
- Larsen J-H, Neighbour R. Five Cards – a simple guide to beginning the consultation. Br J Gen Pract 2014; 64: 150-51.
- Larsen J-H. Konsultationen – Patientens del, forberedelsen. Månedsskr almen praksis 2015; 93: 241-48.
- Larsen J-H. Konsultationen – Patienten fortæller og Lægens to kort. Månedsskr almen praksis 2015; 93: 250-56.
- Larsen J-H. Konsultationen – Patientens reflektioner, de tre kort. Månedsskr almen praksis 2015; 93: 563-70.
- Larsen J-H. Konsultationen – Udfordrende konsultationer. Månedsskr almen praksis 2015; 93: 571-76.
- Larsen J-H. Patientsamtalet – handbok i mötet mellan patient och läkare. Lund: Studentlitteratur, 2015.
- Neighbour R, Larsen J-H. The windows method: a fresh approach to video case discussion. Educ Prim Care, 28:2, 111-114.
- Newth A, Easton G. Using the 'windows method' for undergraduate consultation skills feedback: GP tutors' experiences. Educ Prim Care, 28:2, 114-118.
- Cantillon P. Old practices, new windows: reflections on a communication skills innovation. Educ Prim Care, 28:2, 69-71.